Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

NadziejaNaLepszeJutro
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viaajema ajema
NadziejaNaLepszeJutro
Pisz do mnie czasem, bo umieram
Pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy nikomu tego nie pokażesz
A później wyślij
Reposted fromxalchemic xalchemic viaajema ajema
NadziejaNaLepszeJutro
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaajema ajema
NadziejaNaLepszeJutro
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaajema ajema
NadziejaNaLepszeJutro
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaajema ajema
NadziejaNaLepszeJutro
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaajema ajema
NadziejaNaLepszeJutro
1389 22ee 500
Reposted frompiehus piehus viaajema ajema
NadziejaNaLepszeJutro
Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano.
— Eric Emmanuel Schmitt
Reposted frommalw malw viaajema ajema
NadziejaNaLepszeJutro
4788 bd0f 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaajema ajema
NadziejaNaLepszeJutro
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaajema ajema
NadziejaNaLepszeJutro
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaajema ajema
NadziejaNaLepszeJutro
Gdy myślę, że nie da się już upaść niżej Ciągle nadchodzi nowy dzień i nowa noc
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaajema ajema

May 09 2019

NadziejaNaLepszeJutro
Zdrada to uniknięcie bliskości.  Czegoś nie mam w moim związku i już tego miał nie będę, a TAM to jest. Więc tam idę. A potem okazuje się, że znowu jest tak samo.  (...) jeśli postanowimy pójść gdzie indziej to nigdy nie pójdziemy dalej, do bliskości która nastąpi po tym plateau. Po tym wyrównaniu. Bliskości, którą można tworzyć poprzez badanie swojego znudzenia. 
— Zostaw wiadomość
Reposted fromagatiszka agatiszka
NadziejaNaLepszeJutro
2030 f1a6 500
Reposted fromniente niente
NadziejaNaLepszeJutro
2115 0da9
Reposted frominverosimil inverosimil
NadziejaNaLepszeJutro
Ból istnienia jest do wytrzymania. Nie do wytrzymania jest ból nieistnienia.
— Barbara Rosiek, Pamiętnik Narkomanki
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
NadziejaNaLepszeJutro
2218 9f19
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka
NadziejaNaLepszeJutro
2254 6f23 500
Reposted fromnutt nutt
NadziejaNaLepszeJutro
Moim zdaniem można zużyć całą swoją miłość. Moim zdaniem możną ją całą zużyć na jedną osobę. Można kochać tak mocno i tak głęboko, że nie zostaje już nic dla nikogo.
— Tony Parsons
Reposted fromniente niente
NadziejaNaLepszeJutro
Bo wierz mi, łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca. Szczególnie, gdy się już zagnieździ.
— Bolesław Prus, Lalka
Reposted fromniente niente
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl