Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2019

NadziejaNaLepszeJutro
9096 1dc6
Reposted fromsilkdreams silkdreams
NadziejaNaLepszeJutro
9100 de7e
Reposted fromipo ipo

December 04 2019

NadziejaNaLepszeJutro
4345 182b 500
Reposted fromverronique verronique
NadziejaNaLepszeJutro
NadziejaNaLepszeJutro
3328 f2f3 500
Reposted frompomoor pomoor
NadziejaNaLepszeJutro
4187 3c17 500
Reposted fromlordsoth lordsoth
NadziejaNaLepszeJutro
4203 e3b1 500
Reposted fromlordsoth lordsoth

May 13 2019

NadziejaNaLepszeJutro
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viaserempoz serempoz
NadziejaNaLepszeJutro
Pisz do mnie czasem, bo umieram
Pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy nikomu tego nie pokażesz
A później wyślij
Reposted fromxalchemic xalchemic viaserempoz serempoz
NadziejaNaLepszeJutro
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaserempoz serempoz
NadziejaNaLepszeJutro
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaserempoz serempoz
NadziejaNaLepszeJutro
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaserempoz serempoz
NadziejaNaLepszeJutro
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaserempoz serempoz
NadziejaNaLepszeJutro
1389 22ee 500
Reposted frompiehus piehus viaserempoz serempoz
NadziejaNaLepszeJutro
Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano.
— Eric Emmanuel Schmitt
Reposted frommalw malw viaserempoz serempoz
NadziejaNaLepszeJutro
4788 bd0f 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaserempoz serempoz
NadziejaNaLepszeJutro
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaserempoz serempoz
NadziejaNaLepszeJutro
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaserempoz serempoz
NadziejaNaLepszeJutro
Gdy myślę, że nie da się już upaść niżej Ciągle nadchodzi nowy dzień i nowa noc
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaserempoz serempoz

May 09 2019

NadziejaNaLepszeJutro
Zdrada to uniknięcie bliskości.  Czegoś nie mam w moim związku i już tego miał nie będę, a TAM to jest. Więc tam idę. A potem okazuje się, że znowu jest tak samo.  (...) jeśli postanowimy pójść gdzie indziej to nigdy nie pójdziemy dalej, do bliskości która nastąpi po tym plateau. Po tym wyrównaniu. Bliskości, którą można tworzyć poprzez badanie swojego znudzenia. 
— Zostaw wiadomość
Reposted fromagatiszka agatiszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl